Kas yra vėjo energija?


Vėjo energija – oro judėjimo energija, naudojama energijai gaminti. Vėjo energijos potencialas labai priklauso nuo geografinės padėties ir žemės dangos reljefo.

Vėjo kinetinė energija paverčiama į elektros energiją, panaudojant vėjo jėgaines.

 

  Vėjo jėgainės pagal paskirtį ir galingumą skirstomos į:

  • pramonines (daugiau kaip 250 kW),
  • vidutines (nuo 50 kW iki 250 kW),
  • asmenines (nuo 0,1 kW iki 50 kW).

 Vėjo jėgainės pagal konstrukciją skirstomos į du tipus:

  • horizontalios ašies,
  • vertikalios ašies.

 

Vertikalios ašies vėjo jėgainės jau buvo žinomos Mesopotamijoje. Šias turbinas rekomenduojama įrengti tose vietovėse, kuriose gyvenamieji pastatai yra arti vienas kito, kadangi jėgainių darbo metu keliamas triukšmas yra mažesnis ir nesijaučia jokios vibracijos. Be to, jas lengva montuoti ir eksploatuoti, jų nereikia orientuoti pagal vėjo kryptį. Tačiau vertikalios vėjo jėgainės nepasižymi dideliu naudingumo koeficientu, nuo kurio priklauso pagaminamos elektros savikaina. Be to, norint paleisti šias elektrines reikalinga papildoma energija, dėl savo konstrukcijos jos yra lėtaeigės ir negali būti tokios aukštos kaip horizontalios jėgainės.

Vėjo jėgainės, kurios sukasi ant horizontalios ašies, yra plačiausiai naudojamos. Dėl savo konstrukcijos jos yra greitaeigės, mažesnio svorio, jėgainės turbiną galima iškelti aukštai. Be to, vieno instaliuoto kilovato kaina yra mažesnė negu vertikalios ašies jėgainių. Tačiau trūkumas tas, kad jų negalima statyti arti gyvenamųjų pastatų, aukštus bokštus sudėtinga transportuoti, o vėjo turbinas – įdiegti.

Šaltinis: Triukšmo šaltinių vėjo jėgainių aplinkoje lyginamoji analizė

Vėjo jėgainės įrengiamos ne tik lygumose, kalvų viršūnėse ar jūros pakrantėse. Pastaruoju metu vis daugiau vėjo jėgainių parkų įrengiama atvirose jūrose, kur pučia stipriausi vėjai.

Lietuvoje vis daugiau pagaminama elektros panaudojant vėjo energiją. Elektros perdavimo sistemos operatoriaus AB Litgrid duomenimis, šalyje dabar jau veikia 21 vėjo jėgainės parkas ir 125 pavienės mažesnės galios vėjo jėgainės.

Su Lietuvos Respublikos teritorijų, kuriose gali būti ribojami vėjo elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai, žemėlapiu galite susipažinti čia.

Kaip veikia horizontali vėjo jėgainė, galite susipažinti čia.

Kaip veikia vertikali vėjo jėgainė, galite susipažinti čia.