Kas yra hidroenergija?

Hidroenergija – patvenkto ir (arba) tekančio vandens energija, naudojama elektros energijai gaminti. Prie hidroenergijos galima priskirti ir potvynių, atoslūgių ir bangų energiją.
Krentančio vandens sukama vandens turbina, sujungta su elektros energiją gaminančiu generatoriumi, hidroelektrinėse sukuria mechaninę energiją elektros energijai gaminti. Priklausomai nuo vandens slėgio naudojamos skirtingo tipo turbinos.

Hidroelektrinės paprastai statomos prie upių, užtvankų ar tvenkinių. Lietuvoje hidroenergetika skirstoma į mažą ir didelį hidroenergijos potencialą.


Didžiosios upės Nemunas ir Neris – tai didelį hidroenergijos potencialą turintys šaltiniai, o visos kitos upės – mažą hidroenergijos potencialą turintys šaltiniai. Hidroelektrinės skirstomos į didelės (daugiau kaip 10 MW) ir mažos galios (iki 10 MW).
Didžiausia elektrinė Lietuvoje, naudojanti AEI elektros energijos gamybai, yra Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė. Pagal pateiktus elektrinės duomenis, ji kasmet pagamina apie 4 proc. Lietuvoje suvartojamos elektros energijos, arba daugiau kaip 40 proc. visos energijos, gaminamos šalyje naudojant AEI. Daugiau apie šią elektrinę galite sužinoti čia.

Hidroenergiją naudojančių elektrinių plėtrą Lietuvoje riboja teisės aktuose nustatyti aplinkosaugos reikalavimai ir aplinkosaugos draudimai, t. y. upės, kurių elektros gamybos potencialas didžiausias, yra įtrauktos į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių sąrašą.

Interaktyvų ES ir Lietuvos galimų vandens jėgainių (malūnų ir tvenkinių) vietovių žemėlapį galite pamatyti čia.

Kaip veikia hidroelektrinė, galite susipažinti čia.