Kas yra biokuras?

Biokuras gaminamas iš biomasės, kurią sudaro biologiškai skaidžios biologinės kilmės žemės ūkio, miškų ūkio ir susijusių pramonės šakų, įskaitant žuvininkystę ir akvakultūrą, žaliavos, atliekos ir liekanos, įskaitant augalines ir gyvūnines medžiagas, taip pat biologiškai skaidžios pramoninės ir komunalinės atliekos. Biokuro deginimo metu neišsiskiria CO2, todėl jis yra ekologiškas energijos šaltinis. Didelį Lietuvos plotą dengia miškai ir krūmynai, todėl nuo senų laikų iki dabar pagrindinė ir labiausiai naudojama biokuro rūšis yra mediena. Tačiau kol kas šie rezervai dar nėra tinkamai išnaudojami. Biokuro rinkos plėtojimas siejamas su Lietuvos energetikos ateitimi, todėl jo gamyba skatinama valstybės. Biokuro gamintojams ir naudotojams taikomos įvairios įstatymuose numatytos lengvatos, o jeigu biokuras gaminamas iš Lietuvoje esančių žaliavų, jo gamyba finansuojama iš valstybės biudžeto.

Iš biomasės galima gaminti kietąjį, skystąjį ir dujinį kurą.

Kaip biokuro katilinė iš atsinaujinančių išteklių gamina šilumos energiją, galite susipažinti čia.